משוב מוקיר

בעבר רווחה ההנחה שכדי לסייע לאדם לצמוח יש לעזור לו להתגבר על החולשות והגורמים המעכבים באישיותו. הזרם של הפסיכולוגיה החיובית מביא נקודת מבט שונה ומוכיח כי ההתמקדות בחיובי, בחזקות והעוצמות של האדם יש בה כדי לתרום באופן משמעותי להתפתחותו. חקר מוקיר (Appreciative Inquiry), היא גישה המבוססת על תפיסה זו.


מטרת ההרצאה היא להקנות דרך מקורית למתן משוב, באופן שיעצים את מקבל המשוב ויחזק את היחסים בינו לבין נותן המשוב.

בין נושאי ההרצאה:

ההבדל בין ביקורת למשוב, טעויות נפוצות במתן משוב, היכרות עם שיטת החקר המוקיר, התנאים ההכרחיים לשיחת משוב מוקיר, הכנות לשיחת משוב.  

צרו קשר לאיתור צרכים ולקבלת הצעת מחיר