ניהול זמן

הזמן הוא משאב קיים שאינו תלוי במעשינו. יחד עם זאת, אנו תולים רבים ממעשינו ומהחלטותינו בזמן שיש לרשותנו ובכך מאפשרים לזמן לנהל אותנו. עלינו להכיר בעובדה ש"ניהול הזמן" הוא שם מוטעה. האתגר האמיתי איננו ניהול הזמן, אלא ניהול עצמנו בתוך מרחב הזמן.


מטרת ההרצאה היא לחזק את התפיסה הפרואקטיבית ולהקנות כלים שיסייעו לאדם לנהל את עצמו ולממש את מטרותיו וערכיו.

בין נושאי ההרצאה:

בחינת הפער בין המצוי לרצוי בסגנון החיים ומימוש המטרות, היכרות עם הגישה הפרואקטיבית, מודל דחוף-חשוב לניהול עצמי במרחב הזמן, טיפים להתנהלות יעילה יותר לצורך השגת מטרות ומימוש ערכים.

צרו קשר לאיתור צרכים ולקבלת הצעת מחיר