תקשורת ללא מלים

אנו מתקשרים עם האחר הן באמצעות המלים והן באמצעות מגוון ערוצים לא מילוליים. לתקשורת הבלתי מילולית השפעה אדירה על ההבנה או של המסרים העוברים בינינו לבין האחר. המחוות הגופניות בתקשורת עשויות לסייע להבנה ומנגד עלולות גם להטעות ולשבש את ההבנה.


מטרת ההרצאה היא להגביר את המודעות לדרכים הלא מילוליות בהן אנו מעבירים מסרים ומקבלים מסרים, ובאופן זה לשפר את התקשורת עם האחר.

בין נושאי ההרצאה:

מסרים דרך שפת הגוף, המרחב הטריטוריאלי בתקשורת בין-אישית, הופעה חיצונית כאמצעי תקשורת, עשה ואל תעשה בהעברת מסרים, רושם ראשוני ומרכיביו, כיצד יוצרים רושם ראשוני חיובי?

צרו קשר לאיתור צרכים ולקבלת הצעת מחיר