טיפול בהתנגדויות

התנגדות הינו מונח מרכזי בתיאוריה הפסיכואנליטית ובפסיכותרפיה בכלל. אבי הפסיכואנליזה, זיגמונד פרויד, הגדיר כהתנגדות את כל ההתנהגויות של המטופל שמטרתן היא למנוע מתכנים לא מודעים לעלות למודעות ובכך להקשות על המשך הטיפול. אך התנגדות קיימת לא רק בחדר הטיפולים אלא באינטראקציות חברתיות רבות, בין עובד למנהל, בין נותן שירות ללקוח, בין הורה לילד, בין בני זוג וכן הלאה. הגורם העיקרי להתנגדות הוא פחד משינוי.


מטרת הסדנה היא להגביר את ההבנה של המניעים הפסיכולוגיים, העומדים בבסיס ההתנגדות, ולהקנות כלים לטיפול בהתנגדויות ולמניעתן.

 בין נושאי הסדנה:

מקורות פסיכולוגיים להתנגדות, ביטויי ההתנגדות, תפקיד משלים ודרכים למניעתו, מודל לטיפול בהתנגדויות, מעגלי השינוי.

צרו קשר לאיתור צרכים וקבלת הצעת מחיר