ניהול ומנהיגות

העיסוק הנרחב בתחום המנהיגות מצביע על חשיבותה הגדולה של מנהיגות על ארגונים, אנשים ומציאות חייהם. בתחום העסקי מצטברים והולכים מחקרים רבים המצביעים על הקשר ההדוק בין מנהיגות ובין הצלחה עסקית. ממצאים דומים עולים בתחומי החינוך, בבתי הספר ובתחום השירות (לוי, 2008).

העובדה שבכל השפות נעשה שימוש בשתי מילים נפרדות ושונות- ניהול ומנהיגות- מעידה על השוני בין התנהלות ניהולית לבין התנהלות מנהיגותית. יש הרואים בהם שני מושגים הנמצאים בהיררכיה ואחרים הרואים מושגים אלה כשזורים יחד.


מטרת הסדנה היא לפתח את היכולת המנהיגותית בקרב מנהלים, להקנות להם כלים להגברת עוצמת ההשפעה שלהם ולאפשר להם לפעול מול הצוותים שלהם מתוך מודעות.

בין נושאי הסדנה:

ההבדל האמיתי בין ניהול ומנהיגות, תפקידי המנהל, שאלון לאבחון סגנון ניהולי, מודל סגנונות מנהיגות של בס ואבוליו (Bass and Avolio, 1993) והמעבר בין מנהיגות מתגמלת למנהיגות מעצבת, מקורות עוצמה במנהיג, כלים להגברת עוצמת ההשפעה.

צרו קשר לאיתור צרכים וקבלת הצעת מחיר