פיתוח צוות

שינוי ופיתוח ארגוני מתחיל בראשם של אנשים ולכן מחייב בראש ובראשונה שינוי אישי של כל אחד מחברי הארגון. בשנים האחרונות עובר הדגש על הצלחת הארגון, שגשוגו ויכולתו להתחדש ולהשתנות אל העובד היחיד. כיוון שהעובד בארגון הוא חלק מצוות, יכולתו להתפתח ולצמוח, להיות יזם וחדשן תלויה רבות באיכות עבודת הצוות עליו הוא נמנה.


מטרת הסדנה היא לפתח בקרב עובדים את היכולת לעבודת צוות סינרגטית, להעמיק את ההיכרות ביניהם ולהגביר את יכולתם להעצים אחד את השני ולהוות רשת תמיכה והנעה זה לזה.

בין נושאי הסדנה:

התבוננות פנימית על טיב עבודת הצוות ועל התקשורת הקיימת בין חברי הצוות, מרכיבים הכרחיים בעבודת צוות איכותית וסינרגטית, הגברת המודעות ליתרונות ולתחומים טעוני השיפור בעבודת הצוות, כלים לפיתוח הצוות ולהגברת הסינרגיה בין חבריו.

צרו קשר לאיתור צרכים וקבלת הצעת מחיר