פרואקטיביות

ההרגל הראשון והבסיסי של אדם אפקטיבי ביותר בכל סביבה שהיא, הוא ההרגל של הפרואקטיביות. משמעותה של הפרואקטיביות נרחבת יותר מאשר לקיחת יוזמה גרידא. משמעותה שכבני אנוש אנו אחראים לחיינו. התנהגותנו היא פועל יוצא של החלטותינו, ולא של התנאים שבהם אנו נתונים. בידנו היוזמה והאחריות לגרום לדברים שיתרחשו (קובי, 1996).


מטרת הסדנה היא הגברת תחושת ההשפעה בקרב המשתתפים על מציאות חייהם והקניית כלים לאימוץ גישה פרואקטיבית ולהתמודדות עם דאגות בעבודה ובחיים האישיים.

בין נושאי הסדנה:

הקשר בין תפיסות להתנהגות, קיבעונות מחשבתיים והשלכותיהם, ההבדל בין ריאקטיביות לפרואקטיביות, חשיבות שפת הדיבור באימוץ גישה פרואקטיבית, מודל הדאגה וההשפעה.

צרו קשר לאיתור צרכים וקבלת הצעת מחיר