תקשורת מקדמת

שליטה עצמית ואמפתיה הם הבסיס להבשלת הכישורים החברתיים, המבטיחים יעילות בשיג-ושיח עם הזולת. גרעונות בהקשר זה מוליכים לאין אונים בעולם החברתי או לאסונות בין-אישיים חוזרים ונשנים (גולמן, 1995). ישנן מגוון דרכים לתקשר עם האחר, ולדרך בה אנו בוחרים השפעה מהותית הן על התדמית האישית והמקצועית שלנו בעיני האחר והן על ההבנה ההדדית והיכולת לפעול יחד.


מטרת הסדנה היא לשכלל את המיומנויות התקשורתיות, ולהגביר יכולת שליטה עצמית ואמפתיה כבסיסים לתקשורת מקדמת הן בחיי העבודה והן בחיים האישיים.

בין נושאי הסדנה:

ההבדל בין תקשורת לתקשורת מקדמת, יסודות התקשורת, מילים שעושות הבדל, הקניית כלים לניהול רגשות בעת קונפליקט, כלים לזיהוי טיפוסי התקשורת והתאמת התקשורת אליהם מתוך אמפתיה והבנת הצורך.

צרו קשר לאיתור צרכים וקבלת הצעת מחיר