סדנאות ותהליכים קבוצתיים

האדם הוא יצור חברתי וככזה הוא מצוי באינטראקציות יומיומיות ובלתי פוסקות עם אנשים אחרים.

קבוצות הן חלק בלתי נפרד מחיינו ובאמצעותן אנו יכולים ללמוד המון על עצמנו ועל הסביבה בה אנו חיים ומתפקדים.

זיו ובהרב (2011) מציגים 5 תרומות עיקריות לתהליכים קבוצתיים ולעבודה בקבוצה:

  1. הזדמנות לחוויה מתקנת מתוך שחזור התנהגויות בקבוצה הראשונית

  2. נורמליזציה של רגשות והענקת תחושת זהות ושוויון ("אני לא חריג")

  3. הסתכלות מרוכזת במראות שמספקת הקבוצה, ובכך מגבירה את המודעות העצמית

  4. מפגש עם קבוצת השווים, שתורמת רבות לצמיחת האדם והתפתחותו

  5. הזדמנות לרכישת מיומנויות חברתיות


הסדנאות והתהליכים הקבוצתיים ממוקדי תוכן ותהליך, וככאלה מאפשרים למשתתפים הן לנצל את ההזדמנויות העמוקות שמספקת הקבוצה והן להצטייד בידע ובכלים פרקטיים התורמים לתפקודם היומיומי.

הסדנאות הינן חווייתיות ונבנות בהתאם לצורכי הארגון ולאור מאפייניה הייחודיים של הקבוצה.


לחצו פה לדוגמאות לנושאים המוצעים בסדנאות ובתהליכים הקבוצתיים